Crypto Summit Online 2020 – New chapter has opened

Crypto Summit Online 2020 hứa hẹn sẽ là một hội nghị ảo có-một-không-hai tại Việt Nam tập trung vào việc mang đến những kiến thức, góc nhìn trực quan và thiết...
[td_block_big_grid_fl_2 mx23f_title_font_size=”17″ mx23f_title_font_line_height=”1.3″ mx23f_title_font_family=”394″ mx23f_title_font_weight=”400″ mx24f_title_font_size=”13″ mx24f_title_font_line_height=”1.4″ mx24f_title_font_family=”394″ mx24f_title_font_weight=”400″ category_id=”1″ sort=”alphabetical_order” mx19f_title_font_family=”445″ mx19f_title_font_transform=”uppercase” mx19f_title_font_weight=”700″ mx19f_title_font_spacing=”0.1rem”]

Hoạt động của đối tác

Crypto Summit Online 2020 – New chapter has opened

Crypto Summit Online 2020 hứa hẹn sẽ là một hội nghị ảo có-một-không-hai tại Việt Nam tập trung vào việc mang đến những kiến thức,...

COIN98 – SOFT LAUNCH PARTY

Coin98 – Crypto Super App là một trong những sản phẩm tâm huyết của đội ngũ Coin98 gửi tới những anh em trong crypto space....

BLOCKCHAIN INVESTMENT & REAL WORLD APPLICATIONS LANDSCAPE EVENT

Tiếp nối chuỗi các sự kiện, Kambria đã tổ chức buổi Meet-up “Blockchain Investment & Real World Applications Landscape” tại Trung tâm hội nghị...

BHD COMMUNITY VIETNAM MEETUP

Ngày 27/09/2019, team MoonRadius đã có mặt tại buổi meetup của BHD Community và nhận được những chia sẻ rất thú vị về giao thức cPOC...

Một số đối tác ( Hiển thị ngẫu nhiên )

Jack Xiao

Nervos Community

As a strong believer in the healing power of nature, Georgia is always there, as our volunteer photographer

Carrie Linch

Co-Founder

Ever since she was in high school, Carrie started working hard in recycling education and also fighting pollution

Kaleb Black

Volunteer

Mary and Mark started this adventure 7 years ago, when there was no real voice protecting the environment

Mary Cook

Volunteer

Mary is teaching school children valuable information about our planet, recycling and pollution