Day trader là gì?

0
291
day trader

Một Day trader (người giao dịch trong ngày) là một người giao dịch thực hiện một khối lượng lớn các giao dịch ngắn và dài để tận dụng hành động giá thị trường trong ngày. Hành động giá là kết quả tạm thời của sự thiếu hiệu quả của cung và cầu do mua và bán tài sản.

Ý chính cần nắm:

 • Day trader là nhà giao dịch thực hiện chiến lược trong ngày để thu lợi từ thay đổi giá cho một tài sản nhất định.
 • Các Day trader sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường.
 • Giao dịch trong ngày/ đầu cơ ngắn hạn (Day trading) có thể là một công việc sinh lợi, nhưng nó cũng đi kèm với mức độ rủi ro và sự không chắc chắn cao.

Khái niệm cơ bản của một Day trader.

Không cần bằng cấp đặc biệt cần thiết để trở thành một day trader. Thay vào đó, các day trader được phân loại dựa trên tần suất giao dịch của họ. FINRANYSE định nghĩa các day trader dựa trên tần suất họ giao dịch ít nhất 4 lần trong khoảng thời gian năm ngày, với điều kiện số lượng giao dịch trong ngày chiếm hơn 6% tổng hoạt động giao dịch của khách hàng trong khoảng thời gian. Day trader là đối tượng nhắm đến từ các quỹ và hoạt động kỹ quỹ.

Một day trader thường chốt tất cả các giao dịch trước khi kết thúc ngày giao dịch, vì vậy không được giữ các vị thế mở qua đêm. Hiệu quả của day trader có thể bị giới hạn bởi giá chào mua chênh lệch, hoa hồng giao dịch, cũng như chi phí cho các nguồn cấp dữ liệu tin tức và phần mềm phân tích thời gian thực.

Việc trở thành một day trader thành công đòi hỏi kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng. Day trader sử dụng nhiều phương pháp để đưa ra quyết định giao dịch. Một số thương nhân sử dụng các mô hình giao dịch máy tính sử dụng phân tích kỹ thuật để tính toán xác suất thuận lợi, trong khi một số giao dịch theo bản năng của họ.

Một day trader chủ yếu quan tâm đến đặc điểm hành động giá của một cổ phiếu. Điều này không giống như các nhà đầu tư sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản để phân tích tiềm năng tăng trưởng dài hạn của một công ty để quyết định mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu của mình.

Biến động giá và phạm vi ngày trung bình là rất quan trọng đối với một day trader. Một tài sản phải có đủ chuyển động giá cho một day trader để đạt được lợi nhuận. Khối lượng và thanh khoản cũng rất quan trọng bởi vì việc nhập và thoát giao dịch nhanh chóng là rất quan trọng để thu được lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch. Những tài sản có mức biến động giá nhỏ trên thị trường sẽ không được các day trader quan tâm.

Kỹ thuật của day trading

Day trader phải nắm bắt được các sự kiện gây ra những biến động thị trường ngắn hạn. Giao dịch tin tức là một kỹ thuật phổ biến. Các thông báo cố định như thống kê kinh tế, thu nhập của công ty hoặc lãi suất tùy thuộc vào kỳ vọng và tâm lý thị trường. Thị trường phản ứng khi những mong muốn đó không được đáp ứng hoặc vượt quá, thường là với những động thái đột ngột, đáng kể, có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch trong ngày.

Hầu hết các nhà giao dịch độc lập có thời gian làm việc trong ngày khá ngắn, khoảng hai đến năm giờ mỗi ngày. Thường thì họ sẽ thực hành giao dịch mô phỏng trong vài tháng trước khi bắt đầu thực hiện giao dịch trực tiếp. Họ theo dõi và ghi nhớ những thành công và thất bại của mình với thị trường, nhằm mục đích học hỏi bằng kinh nghiệm.

Ưu điểm và nhược điểm của Day trading

Lợi ích đáng kể nhất của day trading là các vị trí không bị ảnh hưởng bởi khả năng tin tức tiêu cực có khả năng tác động đến giá. Những tin tức này bao gồm các báo cáo kinh tế và thu nhập quan trọng, cũng như các nâng cấp và hạ cấp của bên môi giới xảy ra trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Vì day trader không giữ giao dịch của họ qua đêm.

Day trading cung cấp một số lợi thế quan trọng khác. Một lợi thế là khả năng sử dụng các lệnh dừng lỗ chặt chẽ, hành động tăng giá dừng để giảm thiểu tổn thất từ ​​một vị thế. Một cái khác là ký quỹ với đòn bẩy lớn hơn. Day trading cũng cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội học tập hơn. 

Tuy nhiên, mặt trời lúc nào cũng lên sau đêm đen. Nhược điểm của giao dịch trong ngày bao gồm việc không đủ thời gian để nắm bắt một vị thế khi nhìn thấy lợi nhuận tăng lên, trong một số trường hợp khi chi phí hoa hồng tăng do giao dịch thường xuyên hơn sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập chung của trader.

Ưu điểm

 • Vị trí thường được chốt vào cuối mỗi ngày và không bị ảnh hưởng bởi rủi ro từ tin tức qua đêm hoặc lệch giờ của sàn môi giới.
 • Lệnh dừng lỗ chặt chẽ có thể bảo vệ các vị trí khỏi các chuyển động cực đoan.
 • Các nhà giao dịch thường xuyên có quyền truy cập để tăng đòn bẩy và tiền hoa hồng thấp hơn.
 • Giao dịch nhiều làm tăng kinh nghiệm học tập thực hành.

Nhược điểm

 • Giao dịch thường xuyên có nghĩa là day trader phải trả nhiều hơn cho chi phí hoa hồng.
 • Một số tài sản không được sử dụng, như quỹ tương hỗ.
 • Có thể không có đủ thời gian để một vị trí đạt lợi nhuận trước khi day trader chốt giao dịch.
 • Các khoản lỗ có thể tăng nhanh, đặc biệt nếu tiền ký quỹ được sử dụng để tài trợ cho việc giao dịch. Margin call là một rủi ro thực sự cho các day trader.

Nguồn.