Bitcoin vs Blockchain

0
399
bitcoin

Quan hệ giữa Bitcoin và Blockchain

Mục tiêu của blockchain là cho phép ghi lại và phân phối thông tin kỹ thuật số, nhưng không được chỉnh sửa. Khái niệm đó có thể gây khó hiểu cho chúng ta khi không thấy cách mà công nghệ này hoạt động. Vì vậy, hãy xem xét ứng dụng sớm nhất của công nghệ blockchain là Bitcoin (BTC) để hiểu cách Blockchain thực sự hoạt động.

Công nghệ chuỗi khối lần đầu tiên được phác thảo vào năm 1991 bởi Stuart Haber và W. Scott Stornetta, hai nhà nghiên cứu muốn thực hiện một hệ thống lưu trữ mà dấu thời gian của tài liệu không thể bị can thiệp. Nhưng chưa có một sản phẩm cụ thể nào cho đến gần hai thập kỷ sau, với sự ra mắt của Bitcoin vào tháng 1 năm 2009, blockchain đó đã có ứng dụng trong thế giới thực đầu tiên.

Giao thức Bitcoin được xây dựng trên blockchain. Trong một bài viết nghiên cứu giới thiệu loại tiền kỹ thuật số này, người sáng tạo Bitcoin với tên giả được đặt là Satoshi Nakamoto đã gọi nó là một hệ thống tiền điện tử mới hoàn toàn ngang hàng, và không cần có bên thứ ba được ủy thác tín nhiệm ở đây.

Cách thức hoạt động.

Có rất nhiều người sở hữu bitcoin trên khắp thế giới. Có khả năng hàng triệu người đang sở hữu ít nhất một lượng bitcoin. Và bây giờ, giả sử rằng một trong số hàng triệu người đó muốn dùng bitcoin của họ để thanh toán ở cửa hàng tạp hóa. Và đây chính là nơi blockchain xuất hiện.

Khi nói đến tiền giấy, việc sử dụng tiền giấy được quy định và xác minh bởi cơ quan trung ương, thường là ngân hàng hoặc chính phủ, nhưng Bitcoin không được kiểm soát bởi bất kỳ ai. Thay vào đó, các giao dịch được thực hiện bằng bitcoin được xác minh bởi một mạng máy tính. Đây chính là khái niệm của việc mạng lưới Bitcoin và blockchain đã được “phi tập trung hóa”.

Khi một người trả tiền hàng hóa cho ai đó bằng bitcoin, các máy tính trên mạng Bitcoin sẽ chạy đua để xác minh giao dịch. Để làm như vậy, người dùng chạy một chương trình trên máy tính của họ và cố gắng giải một vấn đề toán học phức tạp, được gọi là hàm băm (hash). Khi một máy tính giải quyết vấn đề bằng cách “băm” một khối, công việc thuật toán của nó cũng sẽ xác minh các giao dịch của khối đó. Như chúng tôi đã mô tả ở trên, giao dịch đã hoàn thành được ghi lại và lưu trữ công khai dưới dạng một khối trên blockchain, tại thời điểm đó, nó trở nên không thể thay đổi. Trong trường hợp của Bitcoin và hầu hết các ứng dụng blockchain khác, các máy tính khi xác minh thành công các khối sẽ được nhận tiền công của họ bằng tiền mã hóa. Điều này thường được gọi là “đào”.

Mặc dù các giao dịch được ghi lại công khai trên blockchain, dữ liệu người dùng sẽ không được ghi lại hoặc, chỉ ghi lại một cách không đầy đủ. Để thực hiện các giao dịch trên mạng Bitcoin, những người tham gia phải chạy một chương trình có tên là “ví”. Mỗi ví bao gồm hai khóa mật mã riêng biệt: khóa chung và khóa riêng (Public Key và Private Key). Khóa công khai (Public Key) là vị trí nơi các giao dịch được gửi và rút tiền từ đó. Đây cũng là dữ liệu xuất hiện trên sổ cái blockchain dưới dạng chữ ký số của người dùng.

Ngay cả khi người dùng nhận được khoản thanh toán bằng bitcoin vào public key của họ, họ sẽ không thể rút chúng với đối tác riêng. Public Key của người dùng là một phiên bản rút gọn của Private Key của họ, được tạo thông qua thuật toán toán học phức tạp. Tuy nhiên, do sự phức tạp của phương trình này, gần như không thể đảo ngược quá trình và tạo Private Key từ Public Key. Vì lý do này, công nghệ blockchain được coi là riêng tư và bảo mật.

Nguồn.